Selamat datang ke JKT HelpDesk

Kami menggunakan sistem tiket sokonganbagi menyelaraskan permintaan sokongan dan melayani anda dengan lebih baik, . Setiap permintaan sokongan akan diberikan nombor tiket unik yang boleh digunakan untuk mengesan kemajuan dan respons terhadap aduan yang dikemukan secara dalam talian. Semua permintaan sokongan anda disimpan dalam arkib lengkap dan boleh dirujuk semula di masa akan datang. Semua  aduan memerlukan alamat e-mel yang sah untuk menghantar tiket permintaan sokongan.